Logowanie

Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło

Nasz Facebook

Kalendarz

« Czerwiec 2019 »
Po Wt śr Cz Pi So Ni
        1 2 
 3 4 5 6 7 8 9 
10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 
24 25 26 27 28 29 30 
           

Brak wydarzeń.

Korzystamy z ...

Powitanie

Witamy na stronie Żmigrodzkiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

O nas

Ro?nie d?ugo?? ?ycia, wi?c du?e znaczenie ma w??czanie osób starszych do systemu kszta?cenia ustawicznego. W ten sposób powsta?y Uniwersytety Trzeciego Wieku . Celem jest upowszechnianie edukacji, aktywizacja intelektualna, psychiczna , spo?eczna i fizyczna seniorów.


Pierwszy UNIWERSYTET powsta? we Francji, a utworzy? go w 1973 r. prof. PIERRE VELLAS. Pomys?odawc? uniwersytetu w Polsce by?a prof. HALINA SZWARZ, a by?o to w 1975r. w Warszawie. W ?migrodzie uda?o si? wype?ni? t? luk? edukacji w?ród seniorów 24. lutego 2011 r.


Decyzj? Parlamentu Europejskiego rok 2012 zosta? og?oszony Europejskim Rokiem Aktywno?ci Osób Starszych i Solidarno?ci Mi?dzypokoleniowej. Maj?c to na uwadze Senat Rzeczypospolitej podj?? uchwa??, ?e rok 2012 jest Rokiem Uniwersytetów Trzeciego Wieku.


wyk?ad o staro?ci

Zarz?d ?migrodzkiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku zosta? powo?any "do ?ycia" 25. listopada 2010 r. Grupa Inicjatywna z?o?y?a dokumenty w s?dzie w celu dokonania rejestracji. Wpisu dokonano 24. stycznia 2011 r., a dnia 24. lutego 2011 r. nast?pi?a uroczysta inauguracja zaj??. Nasz? siedzib? jest Zespó? Placówek Kultury w ?migrodzie, ul.Wroc?awska 12.


Nasz Uniwersytet zosta? powo?any jako stowarzyszenie i dzia?a na podstawie Statutu i Regulaminu - w 2. letnim cyklu kszta?cenia. Rekrutacja nast?pi?a na podstawie sk?adanych deklaracji, a udzia? w Sekcjach by? dobrowolny. S?uchacze mieli do wyboru udzia? w takich Sekcjach tematycznych, jak:

 • j?zykowa
 • komputerowa
 • rekreacyjno-ruchowa
 • przyrodniczo - ekologiczna

Zarz?d ?UTW


ZARZ?D ?UTW dzia?a w sk?adzie:


Jadwiga ?ukowska - prezes

Miros?awa Borkowska - wiceprezes

Eugenia Przyby?a - skarbnik

Anna ?usiarczyk - sekretarz

Krystyna Malinowska - cz?onek


Co miesi?c odbywaj? si? wyk?ady z ró?nych dziedzin. S? to spotkania z ciekawym cz?owiekiem. W ramach integracji mi?dzypokoleniowej ogl?damy i s?uchamy na ?ywo m?odzie?owe zespo?y muzyczne, które prezentuj? swoj? twórczo??.


ZAPRASZAMY!


Komentarze

19 #1 halinak
dnia listopad 19 2012 19:18:42
Smutek

Dodaj komentarz

Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.

Oceny

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się , żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?

Przeglądaj galerię

 • Wirtualne robótki
 • Andrzej
 • Danuta Rondejko
 • Krystyna
 • Bogusia
 • Dzidka
 • Bożena
 • Dagmara Kaspeowicz
 • ardam
 • do?ynki
 • Andrzej
 • Danuta
 • krystyna
 • ziuta
 • Boczanowska
 • zgrupowanie
 • kasuj
 • Sto?y wielkanocne 2014
 • Sto?y wielkanocne 2014
 • Sto?y wielkanocne 2014
 • Sto?y wielkanocne 2014
 • Wiosenne pszczo?y
 • Sto?y wielkanocne 2014
 • Sto?y wielkanocne 2014
 • Sto?y wielkanocne 2014
 • Smok 2
 • Smok 1
 • Baszta 2
 • Baszta 1
 • Kozaki i panny
 • Krysia i kozak
 • Na peda?!
 • Co one kombinuj??
 • Papierowe cude?ka
 • TAJ(N)A zbiórka
 • Inauguracja 2013/2014
 • Studentki i studenci
 • Prelekcja ?ukasza
 • Parkowy ?ó?w
 • Szukam wróbli
 • Jeszcze za wcze?nie na sen?
 • Ostatnie zaj?cia
 • Staw w parku
 • Jesienna kasztanowa aleja
 • przy komputerze
 • Spotkanie op?atkowo-noworoczne 2012
 • Spotkanie op?atkowo-noworoczne 2012
 • Spotkanie op?atkowo-noworoczne 2012
 • z4
 • 17.10.2012
 • Jadzia
 • i2
 • 17.10.2012
 • 17.10.2012
 • spotkanie w parku
 • Marysia M
 • Krystyna na zaj?ciach
 • Ziutka
 • Maria
 • Ela
 • halinka przy komputerze
 • Danka na Uniwersytecie
 • bozena
 • Ja?
 • dzidka
 • krysia
 • Jadwiga
 • Krysia
 • Marian i Mirka
 • marian
 • Dagmar
 • maryla
 • irena
 • Inauguracja IV semestru
 • Inauguracja IV semestru
 • Inauguracja IV semestru
 • Inauguracja IV semestru
 • Inauguracja IV semestru
 • Zaj?cia w grupie drugiej
 • Druga grupa przed monitorami
 • Pierwsza grupa ?wiczy
 • Zaj?cia w pierwszej grupie
Wygenerowano w sekund: 0.05
1,353,562 unikalne wizyty